Kỷ niệm buồn Đà Lạt

Thế là chuyến đi đến vùng đất sơn thủy hữu tình Đà Lạt của tôi cũng diễn ra sau gần một tháng chuẩn bị cả về vật chất, lẫn tinh thần...