Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)

Now And Then

Lâu rồi mới có một ca khúc khiến anh suy nghĩ nhiều như thế. Ngồi lặng lẽ.... anh nghe một mình, hát một mình.. nghĩ vu vơ một mình... và rồ...