Viết cho bạn

MTV - Tôi chưa có thói quen ngồi nghe nhạc sến, mà nói chung tất cả các loại nhạc tôi đều không ghiền ngoại trừ instrumental. Như...