Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)

Hero

Chắc chẳng ai có thể đưa ra được định nghĩa tuyệt đối về yêu. Lúc còn nhỏ tôi đã từng tưởng rằng tình yêu chỉ là mến một nụ cười, ấn tượng ...

Tombe La Neige

Đã rất lâu rồi tôi đã yêu cái chất trữ tình của các ca khúc Pháp . Sở dĩ như vậy vì ngay từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với nó. Ngồi nghe ba tôi ké...

Suteki da ne

Tôi không phải là 1 kẻ biết đến FFX một cách muộn màng, không phải là một kẻ nghe người khác chơi xong kể lại, mà chính là bản thân tôi chứ...