Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)

Hero

Chắc chẳng ai có thể đưa ra được định nghĩa tuyệt đối về yêu. Lúc còn nhỏ tôi đã từng tưởng rằng tình yêu chỉ là mến một nụ cười, ấn tượng v...

Suteki da ne

Tôi không phải là 1 kẻ biết đến FFX một cách muộn màng, không phải là một kẻ nghe người khác chơi xong kể lại, mà chính là bản thân tôi chứ ...