Đường xưa

"Bằng lăng tim tím Tím một thời con gái yêu anh." Thật xa xôi mà cũng quá đỗi gần - những kỷ niệm một thời tưởng chừng như đã lãng...