Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » Song for a stormy night


Đêm.

Những im lặng vây quanh anh, ôm lấy anh như than thở.

Im lặng không có bạn, bóng đêm cũng không có bạn. Đêm đen ôm lấy người ta vì đang lạnh quá, vì cố gắng tìm chút hơi ấm, vì sợ cô đơn. Thôi thì hôm nay anh sẽ làm bạn của đêm vậy.

The rain beats hard at my window
While you, so softly do sleep
And you can’t hear the cold wind blow
You are sleeping so deep

Outside its dark, the moon hiding
By starlight only I see
The hosts of the night-time go riding
But you are safe here with me

Anh đốt trong đêm một đốm lửa đỏ và nhả những vòng khói tròn lơ đãng. Một năm chỉ một điếu thuốc thôi, và cũng phải chọn ngày thật đặc biệt. Anh chọn đêm nay.

Vì hôm nay là ngày ta yêu nhau.


Mưa như trút bên ngoài cửa sổ, còn em chắc đang ngủ say lắm, ngoan như một chút mèo. Em sẽ không nghe được tiếng gió đang ào ạt thổi, ngoài trời mưa kia và cả trong anh. Em cũng sẽ chẳng thấy được cơn mưa đã qua đi rồi, phía trên cao kia mặt trăng và những ngôi sao đang tỏa sáng soi rõ khung cửa sổ anh ngồi.

Em yêu, hãy ngủ thật say nhé, em sẽ bình an bởi em đang ở trong vòng tay anh.

I said I would guard and protect you
Keep you free from all harm
And if life should ever reject you
That love would weather each storm

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On this stormy night

Anh hứa sẽ che chở em khỏi mọi nỗi đau, dù thế giới này có đi về đâu.

Anh yêu em...

From: Cancer/ Vietnamnet

Song for a stormy night
Artist: Secret Garden
Album: Inside I'm Singing

The rain beats hard at my window
While you, so softly do sleep
And you can’t hear the cold wind blow
You are sleeping so deep

Outside its dark, the moon hiding
By starlight only I see
The hosts of the night-time go riding
But you are safe here with me

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On this stormy night

I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you

Sometimes, we're just like the weather
Changing by day after day
As long as we'll be together
Storms will pass away

I said I would guard and protect you
Keep you free from all harm
And if life should ever reject you
That love would weather each storm

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On this stormy night

I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you

Soon, I know you'll be waking,
Ask did I sleep - did I write?
And I'll just say I was making
A song... for a stormy night.

Post a Comment