Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » Je t'aime


Bản nhạc nói về cô gái người Pháp, cô mới yêu một anh chàng ở tận Philadenphia xa xôi. Chàng trai yêu cô gái lại không ngừng nói câu: Girl, I miss you, dù anh chưa nói câu Je t'aime. Mà với cô gái, khi chưa được nghe Je t'aime tức là cô chưa được tỏ tình, chưa thể nào gọi là tình yêu. Còn cô gái cũng đã liều nói được câu I love you, cô cũng nhớ chàng trai da diết khi hai người ở quá xa nhau..


Je t'aime
Artist: Lorie

French lyric:

Par la fenêtre,
Je regarde seule,
La pluie qui tombe encore
Mais rien ne me touche
Je n'ai sur ma bouche
Que ton prénom qui m'obsède

Philadelphie, cette ville où tu vis
C'est si loin de chez moi
On s'écrit souvent
Mais à quoi tu penses vraiment ?

Tu ne sais pas me "je t'aime"
Moi je te l'écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"
Tu ne sais pas me "je t'aime"
Moi j'essaierais quand même "I love you"... Et toi ?
Do you love me too ?

Sur mon e-mail, j'ai souligné ton nom
Brandon@love.com
Est-ce que tu souris ?
Quand tu me lis ?
J'aimerais tant qu'on se revoit

La prochaine fois
Que tu viens ici
Je serais toute à toi

Je te donnerais
Ce que tu voulais parfois

Tu ne sais pas me dire "je t'aime"
Moi je te l'écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"
Tu ne sais pas me "je t'aime"
C'est mon doux théorème: "I love you"... Et toi .
Do you care ? Do you love me too ?

Tu ne sais pas me dire "je t'aime"
Moi je te l'écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"
Tu ne sais pas me "je t'aime"
C'est mon doux théorème: "I love you"... Et toi .
Do you love me too ?

... Je t'aime.


English lyric:

I love you

By the window,
I only look at,
Rain which still falls
But nothing touches me
I do not have on my mouth
That your first name which obsesses me

Philadelphia, this city where you live
It is so far from at home
One is often written
But of what do you really think?

You do not know me "I love you"
Me I would write it nevertheless to you
You can only tell unceasingly me "to Girl I miss you"
You do not know me "I love you"
Me I would test "I nevertheless coils you"... And you?
Does C you coil to me too?

On my e-mail, I underlined your name
Brandon@love.com
You mouse?
When you read me?
I would like as much as one is re-examined

The next time
That you come here
I would be very with you

I would give you
What you wanted sometimes

You cannot say to me "I love you"
Me I would write it nevertheless to you
You can only tell unceasingly me "to Girl I miss you"
You do not know me "I love you"
It is my soft theorem: "I coils you"... And you.
C you care? Does C you coil to me too?

You cannot say to me "I love you"
Me I would write it nevertheless to you
You can only tell unceasingly me "to Girl I miss you"
You do not know me "I love you"
It is my soft theorem: "I coils you"... And you.
Does C you coil to me too?

... I love you.


Lời dịch tiếng Việt của Jessica

Em yêu anh

Qua cửa sổ
Em ngắm nhìn
Chỉ còn mưa rơi rơi
Nhưng chẳng gì có thể làm e cảm động
Trên bờ môi em chỉ
ám ảnh có tên anh mà thôi

Philladenphie, thành phố nơi anh sống
Nó quá xa nơi em
Mình thường hay viết cho nhau
Nhưng thực sự anh đang nghĩ gì?

Anh không biết nói " je t'aime"
Nhưng dù sao em vẫn viết
Anh chỉ biết nói không ngừng rằng " Girl, I miss you"
Anh không biết nói " Je t'aime" với em
Dẫu sao em cũng thử " I love you".... Còn anh?
Anh có yêu em không?

Trong email của em, em đánh dấu tên anh
Brandon@love.com
Anh có mỉm cười không
Khi anh đọc thư em?
Sao em muốn mình gặp nhau đến vậy

Lần sau
Khi anh đến đây
Em sẽ là trọn vẹn của anh
Em sẽ trao cho anh
Những gì thỉnh thoảng anh muốn

Anh không biết nói "je t'aime"
Nhưng dù sao em vẫn viết
Anh chỉ biết nói không ngừng rằng " Girl, I miss you"
Anh không biết nói "Je t'aime" với em
Đó là định lý dịu dàng của em: I love you .... còn anh?
Do you care? Do you love me too?

Anh không biết nói "je t'aime"
Nhưng dù sao em vẫn viết
Anh chỉ biết nói không ngừng rằng " Girl, I miss you"
Anh không biết nói "Je t'aime" với em
Đó là định lý dịu dàng của em: I love you .... còn anh?
Do you love me too?

Post a Comment


ZzHL'nCBzZ said... April 16, 2011 at 12:43 PM

Tres bien.J'adore cette chanson